toalettflagg
larcentrum
infotavla
hanvisning vikaholm
studentkok
Meetingpoint z
bhouse
kth1
kth2
ph-137-137
ph-137-137
ph-137-137

Hänvisningsskyltar

Det finns en uppsjö av skyltsystem för vägvisning av olika slag.

Om det inte redan finns ett framtaget system som ska användas föreslår vi gärna en lämplig skyltning för just din fastighet. Det är viktigt att man ser lokalerna ur en förstagångsbesökares synvinkel.
Hänvisningen bör i många fall börja redan ute på parkeringen för att därifrån leda in besökaren genom rätt entré och vidare som en osynlig ledstång fram till slutmålet exempelvis ett visst konferensrum.

vikaholm
logga ny3