hissymbol
kontrast glas
kontrast trappa
taktil brand
siffror
toalettflagg
taktila skyltar
taktil hink
golvmarkering
taktilt
kontrast tegner
taktil special
flaggskylt rwc

Tillgänglighet

Vi på SIGNPartners är vana vid att skylta för sjukhus, skolor och parkeringshus. Platser i offentliga miljöer som ska vara tillgängliga för alla. Vi följer de riktlinjer för skyltning som Boverket och Myndigheten för delaktighet MFD har tagit fram.

Exempel på tillgänglighetsskyltning kan vara:
* Markeringar i golv och i trappor inomhus
* Markeringar på mark och trappor utomhus,
* Markeringar på glasrutor, dörrar och väggar.
* Taktila skyltar vid toaletter, hissar, salar, mm
* Flaggskyltar i korridorer

Vi arbetar både med standard- och speciallösningar.

logga ny3