Projekt – Novum

Under hösten 2018 fick vi uppdraget att ta fram ett helt nytt in- och utvändigt skyltkoncept för ett 7-vånings forsknings- och kontorskomplex i Huddinge benämnt Novum som ägs och förvaltas av Hemsö Fastighets AB.

En förstudie utfördes under augusti och ett nytt skyltkoncept presenterades och fastställdes under september 2018. Därefter vidtog dokumentation av samtliga gemensamma lokaler och trapphus där det nya skyltprogrammet kunde appliceras. Tillgänglighetsaspekter har tagits tillvara beträffande skyltplaceringar, storlekar och kulörval. Samtliga yttre entréer försågs med nya belysta skyltar och huvudentréerna även med nya orienteringspyloner.

Skyltningsarbetet för hela byggnaden avslutades under juni 2019.

Skyltkonceptet har senare använts till andra byggnader som Hemsö innehar.

STÄNG
>>
<<
10_Novum_malpunkt-vaningsplan_lhusskylt_flaggskylt_Huddinge
11_Novum_trapphus_malpunkt_vaning_Huddinge
12_Novum_hisskylt_utrymning_Huddinge
13_Novum_trapphus_malpunkt_vaning_hanvisning_utrymning_Huddinge
14_Novum_hanvisning-lamell-takhangd-Huddinge
15_Novum_malpunkt-ljusskylt-planskylt_Huddinge
16_Novum_LEDtext-rammonterad_fasad_Huddinge
1_Novum_entreskylt_profil10_ljusskylt-pylon_Huddinge
2_Novum_pylon_entre_pabelyst_lamell_Huddinge
3_Novum_adress_nummer_flaggskylt_Huddinge
4_Novum_foliering_fasad_Huddinge
5_Novum_entre_lamell_pabelyst_Huddinge
6_Novum_entre_pabelyst_Huddinge
7_Novum_trapphall_malpunkt_ljusskylt_pendlad_akrylfront_digitalskylt_Huddinge
8_Novum_hall_hiss_malpunkt_ljusskylt_4sidig_Huddinge
9_Novum_hisskylt_digitalskylt_malpunkt_Huddinge