Projekt – Yttre skyltning LiU

Våren 2019 påbörjade vi arbetet med att förnya den yttre skyltningen på Campus Valla i Linköping.

De befintliga skyltarna som stått sedan slutet av 90-talet, hade gjort sitt och vid årsskiftet 2019 fick vi möjlighet att komma med idéer på nya pyloner och övriga utvändiga skyltar. Detta enligt vissa förutsättningar. Befintliga fundament skulle till största del återanvändas. Skyltarna skulle kännas förnyande och kreativa och ha en blandning av minimalism och maximalism. Projektet pågår till viss del fortfarande, men här kan ni se en del av resultatet.

STÄNG
>>
<<
Entrefoliering2
Infartsskylt
Informationspylon2
LEDbelyst_pylon_Linkoping
Taxipylon
Taxipylon2
entrefoliering
informationspylon