Projekt – Bobergsskolan

Under våren och sommaren 2019 fick vi uppdraget att tillverka och montera komplett in- och utvändig skyltning vid den nybyggda Bobergsskolan i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Skolan är uppdelad i en äldre f d verkstadsbyggnad och två nyuppförda 6- resp 3-våningsbyggnader.

Vi fick uppdraget av Skanska som i sin tur byggde skolan på uppdrag av SISAB.

Skyltningen bestod av LED-belysta fasadtexter, obelysta ingångsmarkeringar av planfrästa aluminium, invändig orienteringstavla med taktil karta och textlameller, hänvisningsskyltar och våningsskyltar vid samtliga hissar och trappor. Vid samtliga toaletter, lärosalar, hemvister och utanför tjänsterummen till olika professioner på skolan tillverkades och monterades kantbockade plåtskyltar med taktila symboler, texter och punktskrift enligt SPSM:s standard.

Därutöver graverade, färgfyllda rumsnummerskyltar till samtliga utrymmen.

Hela skyltprogrammet är framtaget av SISAB.

Arbetena på plats utfördes under pågående byggnation vilket medförde att vi var tvungna att följa gällande säkerhetskrav på bygget såsom ID06, skyddsutrustning och varselkläder samt genomgå en säkerhetsintroduktion.

STÄNG
>>
<<
1_Bobergskolan_Fasadskylt_lysande_fristaende_Stockholm
2_Bobergskolan_siffra
3_Bobergskolan_orientering_karta_info_taktil__rumsskylt_byggarbetsplats_Stockholm
4_Bobergskolan_hiss_skylt_taktil_symbol_piktogram_byggarbetsplats_stockholm
5_Bobergskolan_rumsskylt_taktil_symbol_verksamhetsskylt_Stockholm
6_Bobergskolan_taktil_rumsskylt_symbol_Stockholm
7_Bobergskolan_rumsskylt_nummerskylt_graverad_Stockholm
8_Bobergskolan_fasadskylt_LEDtext_ljusskylt_Stockholm