Serviceprojekt – Nationalstadsparken

Under vintern 2019 påbörjade vi ett ramavtal gällande service och underhåll av skyltningen i Kungliga Nationalstadsparken i Stockholm på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Uppdraget omfattar allmän översyn och rengöring av 13 st entrépyloner, utplacerade vid infarterna till den 27 km2 stora parkmiljön som sträcker sig i ett stycke från Gröna Lund till Ulriksdals slott. Utförs vid 10 ronderingar årligen.

I uppdraget ingår även en årlig rondering av ca 350 skyltar längs det 3,7 mil långa cykelstråket som sträcker sig inom Nationalstadsparken. Där ingår dokumentation, rengöring och service.

Vid skador och allmänt slitage på de befintliga skyltarna så byts dessa ut med material från det kundägda skyltlagret i Växjö.

Ibland kompletteras skyltbeståndet med nya entrépyloner, kartor, vägvisare och cykelstråksskyltar.

STÄNG
>>
<<
1_Nationalstadspark_cyckelstrak_plan_plat_stolpskylt_Stockholm
2_Nationalstadspark_flaggskylt_plan_plat_stolpskylt_Stockholm
3_Nationalstadspark_pylon_dubbelsidig_obelyst_karta_orientering_Stockholm
4_Nationalstadspark_Hakberget_pylon_dubbelsidig_obelyst_print_karta_orientering_Stockholm